h

Crisis Verdihuis

15 november 2008

Crisis Verdihuis

De gemeenteraad heeft in meerderheid (CDA en VVD tegen) de motie gesteund waarin de SP het college opdraagt bij rijk en provincie om meer geld te vragen. Want meer dan de helft van dak- en thuislozen die in Oss bij het Verdihuis opvang zoeken, wordt weggestuurd. De noodopvang is namelijk in zwaar weer verzeild geraakt en moet zelf acuut geholpen worden.

Na en gloedvol betoog van raadslid J. van der Doelen meldde wethouder voor maatschappelijke Zorg Hendrik Hoeksema dat hij staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS dringend gevraagd heeft passende maatregelen te treffen.

Net als andere gemeenten dreigt ook Oss geraakt te worden door aangekondigde bezuinigingen op de AWBZ. De gemeente is, net als anderen, via de VNG nog bezig meer gelden toegeschoven te krijgen omdat de nood zo hoog is. Wie nu nog -begeleid of zelfstandig- (thuis)woont en psychisch of verstandelijk gehandicapt is, zal minder controle over zijn leven hebben wanneer begeleiding wegvalt. Dan rest voor sommigen de straat en zullen nóg meer mensen in Oss bij het Verdihuis aankloppen.

Maar ook dat zo geprezen Verdihuis ziet zich door een toenemende aanloop al langere tijd niet in staat alle gewenste hulp te bieden. Dat heeft 20 plaatsen voor crisisopvang, 4 tot 6 plaatsen voor passanten en 20 plaatsen woonbegeleiding. Hoeksema, die woensdag een zorgelijk gesprek met directeur Han Cremers heeft gehad: "Het is er nu overvol, er zijn bedden bijgeplaatst." Er verblijven nu tien procent meer mensen dan er feitelijk in kunnen. Toch moet het Verdihuis aan 52 procent van de hulpvragenden 'nee' verkopen en ze naar elders verwijzen.

U bent hier