h

SP houdt buurtonderzoek in Herpen over Kriekeput

23 juni 2006

SP houdt buurtonderzoek in Herpen over Kriekeput

De SP Oss is voorstander om de Kriekeput in Herpen weer openbaar te maken. De SP heeft buurtonderzoek gedaan in Herpen en hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wij willen dat het college in overleg treedt met exploitant Van Dijk om te bekijken wat mogelijk is.

Kriekeput

Buurtonderzoek SP

Uit buurtonderzoek van de SP in Herpen blijkt dat velen het krantenartikel van het Brabants Dagblad van 9 juni met als kop: de Kriekeput blijft dicht, hadden gelezen. De Kriekeput ligt heel gevoelig. Veel mensen vinden het jammer dat het zwembad niet meer openbaar is. Vrijwel iedereen ging daar immers vroeger zwemmen. Met name voor gezinnen met jonge kinderen zou het weer opengaan van de Kriekeput een uitkomst zijn.

Overleg van Dijk

Het buurtonderzoek heeft direct tot discussie geleid en een gesprek tussen de SP en directeur Rob van Dijk. In dat gesprek heeft Rob van Dijk zijn toekomstplannen toegelicht. Hij zegde toe zich te zullen inspannen om onder voorwaarden het zwembad ook voor niet-campinggasten openbaar te maken en ook open te stellen voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen.

Een volledige openstelling zoals vroeger kan niet omdat het nieuwe bad daarvoor te klein is. Wel wordt het zwembad voorzien van een overkapping zodat een groot gedeelte van het jaar gebruik van het zwembad kan worden gemaakt. Gedacht wordt aan het invoeren van een lidmaatschapskaart voor mensen van buiten de camping die gebruik willen maken van het zwembad. Om een en ander mogelijk te maken zullen er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met de provincie en gemeente inzake het toezicht.

Als alles meezit, zou in 2007 de Kriekeput weer gedeeltelijk openbaar kunnen worden.

Henk van Schijndel, SP-raadslid

Vraag over dichtblijven zwembad De Kriekenput

U bent hier