h

SP wil dat gemeente zich aan de afspraken houdt

23 juli 2023

SP wil dat gemeente zich aan de afspraken houdt

Foto: SP

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad van Oss groen licht gegeven voor het onderzoek naar plaatsing van windmolens in de polder tussen Oss en ’t Wild. Toen zijn ook een aantal voorwaarden gesteld waaraan de plannen moeten voldoen. Nu, twee jaar later, blijkt dat van die voorwaarden weinig terecht komt. De dure adviesbureaus die het onderzoek uitvoeren trekken zich er weinig van aan. En de gemeente doet niets om ze bij de les te houden.

Sterker nog, de boeren die de windmolens willen plaatsen claimen dat ze er te weinig aan verdienen. En de gemeente zegt op basis van een geheim rapport dat dit klopt. 

Omdat de gemeenteraad niet wordt geïnformeerd, gaat de SP gebruik maken van haar wettelijke recht op informatie. Ook wil de SP weten waarom het gemeentebestuur de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld naast zich neer legt. Het gaat met name om de voorwaarde dat de windmolens minimaal 2 km van de bebouwde kom moeten blijven. Maar ook om een maximale geluidsnorm en de eis dat niet alleen de leden van het Windcollectief, maar ook omwonenden en inwoners er financieel beter van moeten worden.

Overigens is de SP nog steeds van mening dat de windmolens in de Westelijke Polder niet nodig zijn wanneer de daken van bedrijven beter worden benut voor het opwekken van zonnestroom en wanneer zonnevelden worden aangelegd op geluidswallen, boven parkeerplaatsen en op landbouwgronden nabij de bedrijventerreinen.

Bijgevoegd de vragen die de SP aan het gemeentebestuur heeft gesteld.

 

U bent hier