h

Weer te weinig betaalbare woningen

6 december 2021

Weer te weinig betaalbare woningen

Foto: SP

Tegenover het station in Oss komen 130 nieuwe woningen. Helaas worden in dit plan slechts 15% sociale huurwoningen gebouwd. Dit ondanks de afspraken die gemaakt en in de woonvisie vastgelegd zijn om bij nieuwbouwprojecten minstens 30% sociale huurwoningen te bouwen.

Nieuw is dat er minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan woningen. Het idee is dat de nieuwe bewoners volop gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Ze wonen immers tegenover het trein- en busstation. Ook is er samenwerking gezocht met Amber, een bedrijf dat voorziet in deelauto’s. Bewoners kunnen daar gebruik van maken. De SP kan prima leven met dit experiment. Nieuwe bewoners weten vooraf waar ze instappen. Ook het groene karakter van de nieuwe plannen, kan onze goedkeuring wegdragen.

Het tekort aan betaalbare woningen in dit project was aanleiding om vragen te stellen aan het college van B&W.

 

U bent hier