h

SP wil garanties over de Maasveren

19 november 2021

SP wil garanties over de Maasveren

Foto: Wim van't Einde / unsplash.com

Sinds oktober 2021 is er sprake van een arbeidsconflict bij Stichting de Maasveren. De kern van dit conflict is dat de stichting de CAO-voorwaarden voor nieuwe medewerkers ernstig wil versoberen. Sinds 2013 is de CAO niet meer aangepast.

Het ernstig versoberen van de arbeidsvoorwaarden brengt echter risico's met zich mee. De SP ziet de veerponten als een essentiële vorm van openbaar vervoer. De ponten zijn een belangrijke pijler voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze dorpskernen, vormen een belangrijke verbinding voor scholieren en forensen en dragen bij aan het terugdringen van verkeersoverlast op de diverse doorgaande wegen (waaronder Dorpenweg, Provincialeweg). Tot slot wordt hierdoor ook milieuwinst gehaald omdat gemotoriseerd verkeer minder hoeft om te rijden en er minder files ontstaan.

Wij beseffen dat de gemeente Oss niet direct partij is in het arbeidsconflict tussen het bestuur van Stichting de Maasveren en de medewerkers. Maar gezien het grote belang van de veerponten en het reële risico dat het arbeidsconflict met zich meebrengt voor de continuïteit van de stichting en de gevolgen voor onze inwoners, stelt de SP de vragen aan het Osse gemeentebestuur.

 

U bent hier