h

Meer regie gemeente in "Meanderende Maas"

24 mei 2021

Meer regie gemeente in "Meanderende Maas"

Foto: Wim van 't Einde / Unsplash

In het project Meanderende Maas werken tien projectpartners waaronder de gemeente Oss samen. Dit project raakt de kernen Lithoijen, Oijen, Macheren, Megen, Dieden, Demen, Neerlangel en Ravenstein die allemaal aan de Osse Maasoever liggen. De gemeente Oss laat tot nu toe weinig van zich horen vanuit haar rol binnen dit project; men sluit aan bij de algemene communicatie van Meanderende Maas.

De SP vindt dat de gemeente Oss binnen het project Meanderende Maas een aantal taken heeft:

  • Zorgen voor een goede en veilige ontsluiting van het gebied voor bewoners en belanghebbenden
  • Zorgen voor een goede, veilige en aantrekkelijke toegankelijkheid voor wandelaars, fietsers en andere recreanten en natuurliefhebbers
  • Zorgen voor een goede leefomgeving voor de bewoners, onder andere door het zodanig reguleren van auto’s, motoren e.d. dat overlast voor de bewoners beperkt blijft.

Er komen de laatste tijd veel vragen en zorgen van individuele bewoners en van groepen bewoners over uiteenlopende onderwerpen: geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer, klachten van fietsers over het grote aantal motoren, klachten over te hard rijden, onvrede over de hoogte van een te bouwen kademuur.

Op dit moment wordt niet duidelijk op grond van welk beleid of overweging de gemeente beslissingen neemt binnen het project Meanderende Maas. Vragen en zorgen van inwoners en de reactie van de gemeente blijven buiten beeld van de gemeenteraad. De SP-fractie is van mening dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Oss duidelijk moet zijn.

Meanderende Maas heeft door geplande natuurontwikkeling invloed op de aantrekkelijkheid voor toeristen en daarmee op de verkeersdruk in het projectgebied.
De SP vindt dat Meanderende Maas een natuurlijk moment is om ingrepen en aanpassingen te doen in wegen en fiets- en wandelpaden omdat de schop sowieso de grond in gaat op een groot aantal plaatsen vanwege wijzigingen aan de dijken; als gemeente moet je daar nu op inspelen.

De SP stelt hierover onderstaande schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Oss. 

U bent hier