h

Sluiten van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

7 april 2014

Sluiten van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Sluiting verzorgingshuizen.

Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen in een verzorgingshuis. Daar wonen ze veilig en worden ze liefdevol verzorgd. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de bezuiniging moeten ouderen gedwongen verhuizen, daarnaast kunnen ouderen die in aanmerking komen voor begeleiding in een verzorgingshuis niet meer geplaatst worden. Zij zullen thuis begeleid moeten worden, terwijl er tegelijkertijd bezuinigd gaat worden op de thuiszorg. Deze maatregel betekent dat duizenden zorgmedewerkers hun baan gaan verliezen.

Om duidelijk te krijgen wat dit voor de situatie in de Gemeente  Oss betekent, stelt de SP vragen aan het college. 

Tevens is deze maatregel voor de SP aanleiding om een handtekeningactie te starten.De SP heeft ansichtkaarten waarom ouderen aan kunnen geven dat zij het niet eens zijn met deze maatregel.

“Sluiten van de verzorginghuizen? Ik dacht het niet”

De kaarten worden verstuurd aan het Kabinet Rutte/Asscher.

U bent hier