h

Forse verbeterstappen gezet bij ''De Rotonde''

7 april 2014

Forse verbeterstappen gezet bij ''De Rotonde''

Eind 2013 heeft de SP een kritisch rapport over de re-integratievoorziening De Rotonde gepubliceerd, mede op basis van gesprekken met bijstandsgerechtigden die er werken. Het college van B&W heeft daarop - onder druk van de SP - verbetermaatregelen aangekondigd en voor een deel al ingevoerd. De SP is blij met deze stappen, maar blijft de vinger aan de pols houden. 

Door de maatregelen van het college hoeven bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld geen 5 tot 8 dagdelen per week meer te werken, maar maximaal 4 dagdelen. De SP had aangegeven dat het hoge aantal verplichte dagdelen eenvoudig productiewerk geen meerwaarde heeft voor het vinden van een betaalde baan. De trainingen en cursussen worden meer modulair aangeboden, zodat bijstandsgerechtigden zelf hun traject kunnen samenstellen op basis van hun eigen behoeften. De gemeente gaat zich inspannen om meer externe werkervaringsplaatsen te vinden voor de medewerkers van De Rotonde, zodat uitkeringsgerechtigden zich in een echte werkomgeving kunnen ontwikkelen.

Ook belooft het college de informatievoorziening aan bijstandsgerechtigden te gaan verbeteren. Er is bovendien een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld en zijn de arbeidsomstandigheden en faciliteiten verbeterd (zoals de plaatsing van een tweede koffie- en theeautomaat). Verder worden de consulenten en begeleiders van De Rotonde getraind om meer uit te gaan van wat bijstandsgerechtigden al wel kunnen en weten.

De SP is tevreden over de gezette verbeterstappen, maar zal de ontwikkelingen bij De Rotonde kritisch blijven volgen. "Veel maatregelen zijn pas genomen of moeten nog worden ingevoerd. Daarom zullen we als SP de vinger aan de pols blijven houden. Laatst hebben we bijvoorbeeld folders uitgedeeld bij De Rotonde. Daarin roepen we mensen op om hun mening en ervaringen bij ons te melden", aldus SP-raadslid Mahmut Erciyas.

Kritisch is de SP nog steeds over de bejegening van bijstandsgerechtigden. "Een deel van de betaalde medewerkers van De Rotonde gedraagt zich nog steeds onrespectvol en autoritair, heeft weinig aandacht voor de persoon en laat weinig inlevingsvermogen zien. Dit geldt gelukkig niet voor alle medewerkers.", aldus Erciyas op basis van nieuwe gesprekken met uitkeringsgerechtigden. Ook blijft de SP kritische kanttekeningen zetten bij de aard van het werk dat bij De Rotonde moet worden gedaan, de onderwaardering van vrijwilligerswerk als re-integratiemiddel en het uitblijven van een serieus en onafhankelijk tevredenheidsonderzoek.

U bent hier