h

SP eist daadkrachtige en transparante verbeteraanpak bij De Rotonde

11 november 2013

SP eist daadkrachtige en transparante verbeteraanpak bij De Rotonde

Mahmut ErciyasDe SP afdeling Oss heeft het afgelopen half jaar via verschillende kanalen klachten ontvangen over de belangrijkste re-integratievoorziening van de gemeente Oss: De Rotonde, gevestigd aan de Oude Molenstraat 27. Deze betroffen verschillende aspecten van de trajecten die bij De Rotonde worden uitgevoerd, zoals de bejegening van de aldaar werkzame bijstandsgerechtigden en de arbeidsomstandigheden.
Op basis van deze signalen heeft de SP besloten een onderzoek in te stellen naar De Rotonde. Het eindproduct daarvan, het rapport Werkers van De Rotonde aan het woord, kunt u hier downloaden. Voor dit onderzoek is gebruik maakt van diepte-interviews met 10 bijstandsgerechtigden, een gepensioneerd huisarts en kaderleden van de lokale FNV. Tevens is gebruik gemaakt van interne documenten van de gemeente en De Rotonde zelf.

De conclusies zijn zorgwekkend:
- De arbeidsomstandigheden bij De Rotonde zijn niet optimaal. Er zijn onvoldoende ventilatiemogelijkheden in het gebouw, waardoor de luchtverversing en het binnenklimaat niet op orde zijn. Bijstandsgerechtigden worden niet structureel voorgelicht over veiligheid en gezondheid, er wordt gewerkt met ondermaats werkmeubilair (zoals gammele werktafels), er zijn onvoldoende werkschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voorhanden. Er zijn door het college al verbeteracties ingezet, maar deze moeten versneld worden voortgezet en de resultaten ervan actief bekend worden gemaakt aan de werkers van De Rotonde en aan de gemeenteraad.
- De re-integratietrajecten dragen niet noemenswaardig bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van mensen. Uitkeringsgerechtigden ervaren de productiewerkzaamheden die bij De Rotonde moeten worden verricht als kleinerend, eentonig, geestdodend en bezigheidstherapie.
- De trajecten duren onnodig lang en kunnen volgens de SP teruggebracht worden van maximaal 6 naar maximaal 3 maanden.
- De communicatie met en bejegening van uitkeringsgerechtigden moet opener en respectvoller.

SP-raadslid Mahmut Erciyas stelt dat er veel te verbeteren valt bij De Rotonde en roept het college op tot een transparante en daadkrachtige aanpak. "Bijstandsgerechtigden ervaren De Rotonde als een demotiverende omgeving in plaats van een centrum om aan hun eigen ontwikkeling te werken. De mensen die wij hebben gesproken willen dolgraag aan de slag. Er is echter meer maatwerk nodig en er moet op een meer duurzame manier geïnvesteerd worden in mensen, bijvoorbeeld via vakopleidingen en cursussen", aldus Erciyas.

Ook de communicatie met bijstandsgerechtigden moet volgens hem beter. "Opener en met meer respect. Het is bijvoorbeeld tekenend maar ook onacceptabel dat de risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid - vastgesteld door een externe partij - niet actief bekend worden gemaakt bij de bijstandsgerechtigden die er werken. Wij weten dat wat betreft arbeidsomstandigheden al verbeteracties zijn ingezet, maar ook de voortgang hiervan wordt niet gedeeld en verlopen in de ogen van de SP te traag." De SP wil dat de positie van uitkeringsgerechtigden wordt versterkt door de aanstelling van een onafhankelijk vertrouwenspersoon en de regelmatige inzet van tevredenheidsonderzoeken.

Erciyas: "Het college moet op meerdere punten aan de slag met De Rotonde. In ons rapport doen we daar ook aanbevelingen voor. Het gaat om een hele serieuze kwestie: het welzijn en welbevinden van mensen die tegen hun zin in de bijstand zijn beland. Wij gaan deze discussie dan ook op de agenda zetten van de raad."

U bent hier