h

Ziekenhuis Bernhoven

22 juni 2007

Ziekenhuis Bernhoven

Henk van Gerven
De SP vindt dat er bij het vertrek van het ziekenhuis uit Oss, een steunpunt met voldoende voorzieningen gerealiseerd moet worden. Een verontrustend bericht in het Brabants Dagblad is de reden dat SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven, hierover vragen stelt aan de Minister van Volksgezondheid over het opheffen van College Bouw en steunpunten ziekenhuis Bernhoven.

• Is het juist dat met de opheffing van het College Bouw alle voorwaarden die destijds zijn gesteld bij de beslissing over het ziekenhuis Bernhoven, zijn komen te vervallen? Wat is uw mening daarover? (1)

• Bent u met ons van mening dat het ziekenhuis gestelde voorwaarden niet zo maar naast zich neer kunnen leggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen?

• Hoe voorkomt u het gevaar dat ziekenhuis Bernhoven, omdat ze zelf het risico gaan dragen voor beheer en financiering van gebouwen, onvoldoende voorzieningen realiseren in de toegezegde steunpunten?

• Bent u met ons van mening dat het van belang is dat de steunpunten in Oss en Veghel met alle toegezegde functies, zoals zorg voor chronisch zieke ouderen, behouden moeten blijven? Zo ja, wat gaat u doen om dit te garanderen? (2)

(1) Brabants Dagblad 20 juni 2007
(2) Kamerstuk 27295, nr. 91

Lees hier meer.

U bent hier