h

SP stelt Kamervragen over Bernhoven

24 juni 2007

SP stelt Kamervragen over Bernhoven

Een uitspraak van voorzitter René Peters van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bernhoven is voor Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) aanleiding Kamervragen te stellen.

Tijdens een informatie-avond in Uden spraken natuurverenigingen dinsdag hun zorg uit over de nieuwbouw van Bernhoven. Voorzitter Peters reageerde dat het College voor de Bouw van Ziekenhuizen per 1 januari wordt opgeheven. "Daarmee vervallen alle voorwaarden die destijds zijn gesteld: het openhuden van steunpunten in Oss en Verghel, het aantal vierkante meters en het te investeren bedrag. De toezegging over de steunpunten in Oss en Veghel blijft. Maar we gaan minder vierkante meters bouwen." Het is die passage waarop Van Gerven, oud-huisarts en -wethouder van Oss, inhaakt met zijn vragen aan minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Is het juist dat met de opheffing van het College Bouw alle voorwaarden die destijds zijn gesteld bij de beslissing over het ziekenhuis Bernhoven, zijn komen te vervallen", wil Van Gerven weten. Overigens heeft Hans Hoogervorst, de voorganger van minister Klink, destijds keiharde garanties gegeven dat Oss en Veghel een dermate goed toegerust steunpunt krijgen dat ouderne en chronisch zieken er terecht kunnen voor niet-spoedeisende zaken.

Van Gerven vraagt of de minister het met hem eens is "dat het ziekenhuis gestelde voorwaarden niet zo maar naast zich neer kan leggen". Mocht dat niet zo zijn, dan hoort hij graag waarom. "Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen." Het SP-Kamerlid vraagt verder hoe de minister, nu Bernhoven zelf het risico gaat dragen voor beheer en financiering van gebouwen, voorkomt dat het ziekenhuisbestuur 'onvoldoende voorzieningen' in de toegezegde steunpunten realiseert.

Een uitspraak van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bernhoven roept bezorgdheid over steunpunten op van Henk van Gerven.

Bron: Brabants Dagblad

U bent hier