h

Coalitie VDG, VVD, CDA en GroenLinks blokkeert democratisch debat over sloopplannen Mooiland Berghem

14 juli 2023

Coalitie VDG, VVD, CDA en GroenLinks blokkeert democratisch debat over sloopplannen Mooiland Berghem

Foto: SP

Donderdag was opnieuw een belangrijk moment voor de bewoners van de Broersstraat, Nelissenstraat, Bernhardstraat en Parlevlietstraat in Berghem. Tegen hun wil is woningcorporatie Mooiland van plan hun woningen te slopen.

De SP diende tijdens het laatste raadsdebat voor de zomervakantie een voorstel in om na de zomervakantie eerst met de gemeenteraad te debatteren over de sloopplannen. Pas na dat debat zou het college van burgemeester en wethouders dan een principebesluit kunnen nemen. Aanvankelijk zou de VDG deze motie steunen. Na overleg tijdens een schorsing werd de motie echter weggestemd.

Een motie om in nieuw te maken afspraken met de woningbouwcorporaties op te nemen dat bij toekomstige vernieuwingsprojecten het belang van bewoners meeweegt werd met algemene stemmen aangenomen.

Raadslid Leroy Vossenberg: “Fijn dat nieuwe afspraken met woningbouwcorporaties er anders uit gaan zien, maar het wegstemmen van de debat-motie doet geen recht aan de mensen in de wijk en op de publieke raadstribune voor wie de dreigende sloop een grote impact heeft op hun dagelijks leven. Op onze steun kunnen de mensen blijven rekenen.“

In Berghem kunnen de huurders overigens ook op massale steun rekenen. Tijdens de Berghse kermis werden meer dan 1000 handtekeningen opgehaald.

 

U bent hier