h

Houd de dorpskernen levendig en betaalbaar

15 juni 2023

Houd de dorpskernen levendig en betaalbaar

Foto: SP

Op 15 juni heeft de SP in de gemeenteraad met succes gepleit om ook in de dorpen en kernen betaalbaar te bouwen voor alle leeftijden. De gemeente moet daarvoor zorgen via een lange termijn woningbouwprogramma. Op tafel lag de gebiedsvisie Stadjes en kernen ter bespreking. Daarin stond dat voor hoofdkernen de gemeente wel bouwinitiatieven ontwikkelt maar dat de dorpen daar zelf het initiatief toe moeten nemen.

SP-raadslid Jelle van der Vliet kwam met een voorbeeld uit het Brabants Dagblad. Een stel van 33 en 31 jaar dat nog noodgedwongen thuis woont. Haar ouders hadden op hun 21-ste al een woning en een kind…Met hen vergeleken lopen ze al 10 jaar achter. Daarom heeft de SP samen met PvdA een amendement ingediend om ook te zorgen voor een woningbouwprogramma in de dorpen. Het amendement is aangenomen. Betaalbaar bouwen is niet alleen in de hoofdkernen belangrijk maar in alle kernen!

U bent hier