h

SP wil dat gemeenten boeren in de regio gaan helpen

10 mei 2023

SP wil dat gemeenten boeren in de regio gaan helpen

Foto: SP

De gemeenten in Noord-oost Brabant geven onder de naam Agrifood Capital jaarlijks 1 miljoen euro uit aan projecten die zijn bedoeld om de voedselindustrie te helpen. Dit project is ontstaan tijdens de economische crisis in 2013. Inmiddels is de crisis voorbij en groeit en bloeit de economie als nooit tevoren. Maar het agrifoodproject gaat gewoon door. De SP gaat voorstellen om deze 1 miljoen euro gemeenschapsgeld voor een ander doel in te zetten.

Namelijk het helpen van boeren bij het oplossen van de stikstof-, klimaat- en watercrisis.
De SP steunt het beleid om de veestapel te verkleinen en om piekbelasters uit te kopen. Maar het is óók belangrijk dat er een vitale agrarische sector overblijft. Daarvoor is momenteel te weinig aandacht. Het negatieve sentiment en de grote uitdagingen die op de landbouw afkomen hebben tot gevolg dat veel boeren geen toekomst meer zien. Ze verkopen of verhuren hun grond en hun stallen aan grote gespecialiseerde gigabedrijven. Die werken met lokale zetbazen en veel arbeidsmigranten en hebben nauwelijks nog binding met de lokale dorpsgemeenschappen. De SP vindt dat een verkeerde ontwikkeling.
Om de gezinsbedrijven te behouden is het belangrijk dat ze weer perspectief zien. Kennis en datamanagement kunnen helpen de efficiency van hun bedrijf te verbeteren en emissies van stikstof en broeikasgassen te verminderen. De SP wil dat er weer energie komt en dat kennisinstellingen, bedrijven en leveranciers de handen ineen slaan. Een positief signaal vanuit de gemeenten kan daarbij helpen. En kan ook als voorbeeld dienen voor provincie en het Rijk.
Om dit te bereiken gaar de SP op 10 mei in de gezamenlijke vergadering van gemeenteraadsleden van de regio Noord-oost Brabant bijgevoegd wijzigingsvoorstel indienen.

U bent hier