h

SP vreest verlies controle over windmolens

14 april 2023

SP vreest verlies controle over windmolens

Foto: SP

De gemeenten Oss en Den Bosch zijn fanatiek bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van windmolens in de polder tussen Den Bosch en Oss. Daarvoor hebben ze een aantal adviesbureaus ingeschakeld. Die lijken zich weinig aan te trekken van de kaders die de gemeenteraden hebben gesteld en varen hun eigen koers. De SP is bang dat de gemeente straks de zeggenschap kwijt is.

Volgens SP-gemeenteraadslid Adrie Geerts worden we langzaam maar zeker in een fuik gelokt. Met als resultaat: ‘meer windmolens, hogere windmolens, minimale zeggenschap, geen lusten maar wel de lasten’. Hij vindt dat de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld, zoals 2 kilometer afstand van de bebouwde kom gerespecteerd moeten worden door de adviesbureaus. Verder vindt Geerts dat de afspraken die zijn gemaakt voor de windmolens bij bedrijventerrein Elzenburg-De Geer óók moeten gelden voor windmolens in de polder tussen Den Bosch en Oss. Dus maximaal 42 dB geluid op de gevels van omliggende woningen, maximaal 210 meter hoog, afdracht aan het omgevingsfonds volgens de landelijke afspraken en daarbovenop 25% afdracht van de winst aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente.

De polder tussen Den Bosch en Oss lijkt leeg, maar verspreid over het gebied staan heel veel boerderijen. Daar moet voldoende afstand van worden gehouden en dat heeft tot gevolg dat er eigenlijk helemaal niet zoveel plek is voor windmolens. Om die reden komen de adviesbureaus nu met het voorstel om extreem hoge windmolens van 260 meter hoog toe te staan. Ook stellen ze voor om de geluidsnorm op te rekken tot 45 of zelfs 47 dB en om de 2 kilometer zone los te laten. En daarmee is het hek van de dam volgens Geerts. Als je projectontwikkelaars een vinger geeft pakken ze meteen de hele hand. Afdracht aan het duurzaamheidsfonds of verdeling van lusten en lasten zit er niet in, ‘want dan komt de businesscase in gevaar’.

Als er geen of nauwelijks plek is voor windmolens, dan is de oplossing simpel volgens Adrie Geerts:  ‘stop er mee en schakel over op Plan B’. De SP heeft daar vorig jaar een voorstel voor ingediend: leg zonnepanelen op tenminste 60% van de bedrijfsdaken in Oss en leg daarnaast 50 hectare zonnevelden aan op landbouwgronden nabij bedrijventerreinen en 10 hectare boven parkeerterreinen, op geluidswallen, stortplaatsen en andere ongebruikte terreinen. Groot voordeel van dit Plan B is dat de stroom wordt opgewekt vlak bij de grootgebruikers van elektriciteit. Daarmee wordt de kans kleiner dat het net overbelast wordt of dat je extra dikke dure stroomkabels moet aanleggen.

 

U bent hier