h

SP wil dat inwoners van Oss voorrang krijgen bij flexwoningen

10 maart 2023

SP wil dat inwoners van Oss voorrang krijgen bij flexwoningen

Foto: Andrea Davis / unsplash.com

De SP constateert dat veel jongeren noodgedwongen thuis blijven wonen door de woningnood. Die is ontstaan doordat speculanten en beleggers bezit hebben genomen van de woningmarkt en de grondmarkt waardoor de koop- en huurprijzen gigantisch zijn gestegen. Wie geld heeft doet mee in deze rat-race. Wie geen geld heeft is de dupe. En deze groep wordt steeds groter. Vooral voor jongeren is de situatie uitzichtloos.

Juist voor jongeren kunnen flexwoningen een prima oplossing zijn. Maar helaas komt het bouwen van flexwoningen nog niet van de grond. Dit omdat er veel weerstand is tegen flexwoningen. Soms terecht, maar soms ook door misverstanden. De SP wil deze misverstanden wegnemen. Zodat er vaart kan worden gemaakt met de bouw van flexwoningen. Daarom heeft de SP op 9 maart een motie ingediend in de gemeenteraad van Oss. Het doel van deze motie is duidelijk: ‘de gemeenteraad van Oss draagt het college op om samen met Brabant Wonen en Mooiland te verkennen welke mogelijkheden er zijn om inwoners uit Oss voorrang te geven bij het toewijzen van flexwoningen’.

Wethouder Sidney van den Bergh gaat met deze motie aan de slag. Gezien de brede steun in de gemeenteraad staat hij sterk in het overleg met de corporaties. De SP hoopt dat misverstanden over het nut van flexwoningen kunnen worden weggenomen en dat al snel aan de eerste Osse jongeren een sleutel kan worden overhandigd voor een eigen home.

 

U bent hier