h

Vogels in de Lithse Polder

16 januari 2023

Vogels in de Lithse Polder

Foto: SP

Woensdag 25 januari is er een openbare avond over Vogels in de Lithse Polder. Er zijn twee sprekers: Marco Renes van het Brabants Landschap en Frank van Dorst van IVN Oss. De avond wordt georganiseerd door de SP.

Marco Renes houdt een verhaal over de rijkdom aan vogels in de Lithse Polder, wat er ondernomen wordt om de weidevogels te beschermen en welke successen daarmee zijn behaald.

Frank van Dorst belicht het thema vanuit de ervaringen die het IVN heeft met de vogels in de Lithse Polder.
De SP heeft een alternatief plan gepresenteerd voor de windturbines in de Lithse Polder. Dit om gezondheidsproblemen van omwonenden te voorkomen én om bescherming te bieden aan de broedvogels in de zomer en aan de vogels die in de winter in de polder verblijven. Op deze avond wordt het belang van de Lithse Polder voor de vogels toegelicht.
De avond is gratis en toegankelijk voor alle belangstellenden.
Plaats: SP-kantoor, Linkensweg 40-A, Oss
Datum: Woensdagavond 25 januari
Aanvang: 20:00 uur;  Inloop vanaf 19:45 uur
Voor de organisatie is het fijn als u zich aanmeldt. Wij zorgen dan dat de koffie klaar staat.
Aanmelden kan via oss@sp.nl

U bent hier