h

SP wil werk aan de UNOX-winkel

19 december 2022

SP wil werk aan de UNOX-winkel

Foto: SP

Het is de SP een doorn in het oog dat het historische UNOX-winkeltje staat te verpauperen. Het winkeltje waar zoveel Ossenaren worst en soep hebben gekocht, staat er haveloos en dichtgetimmerd bij…
Al vanaf 2018 heeft de SP aandacht voor herstel en herbestemming gevraagd. Er worden door de wethouder steeds toezeggingen gedaan om in gesprek te gaan met de eigenaar van de Zwanenberggroep. Ondertussen zijn we bijna vijf jaar jaar verder. De SP is bang dat er straks  niets anders rest dan sloop…

In februari 2018 antwoordt de wethouder op vragen die de SP heeft gesteld, in gesprek te zijn met de eigenaar van de Zwanenberggroep.
Een motie van D66, PvdA en Groen Links werd in juli 2019 ingetrokken met toezegging van de portefeuillehouder om het overleg te herstarten.
En 24 november jl. stelt  wethouder Van den Bergh in een interview met Marianne Reijmers van Omroep Walraven over erfgoed dat: “Dit onderwerp komt steeds terug.”
De SP vindt dat er nu eindelijk echte stappen moeten worden gezet. Misschien is het een goed idee om het pand aan te merken als Rijksmonument. Het is immers een markant gebouw van het Osse industriële verleden. Het pand zou goed kunnen functioneren als museum voor de geschiedenis van de Osse industrie.
Marie France van Oorsouw, SP-raadslid  heeft daarom weer vragen gesteld aan het college.

 

U bent hier