h

8 december kijkmiddag zorgbuurthuis ‘t Hageltje

6 december 2022

8 december kijkmiddag zorgbuurthuis ‘t Hageltje

Foto: SP

Het is inmiddels drie jaar geleden dat enkele initiatiefnemers samen met de inwoners van de wijk Schadewijk het besluit namen om een zorgbuurthuis te gaan realiseren. Het zorgbuurthuis is een plan van de SP en is in 2018 in de Tweede Kamer aangenomen.

In Oss heeft de SP, samen met Interzorg, Patrimonium en de buurt dit initiatief opgepakt. Het uitgangspunt is dat mensen oud mogen worden in de eigen buurt met zorg dichtbij die voor iedereen betaalbaar is. Tegelijkertijd willen we de mogelijkheid geven aan de ouderen in de buurt om elkaar te ontmoeten.

We creëren samen met Interzorg en de gemeente Oss de mogelijkheid voor dagbesteding in de  gemeenschappelijke ruimte. Sociale contacten zijn  zowel voor bewoners als voor bezoekers van de dagbesteding daardoor dichtbij omdat de buurt gebruik maakt van de gemeenschappelijke ruimte. Hierdoor verminderen en voorkomen we eenzaamheid. Iedereen kan er terecht voor een praatje een maaltijd of kan er een kaartje komen leggen. We maken gebruik van de inzet van de buurt door aan vrijwilligers uit de buurt de mogelijkheid te geven om samen activiteiten te ontwikkelen. In het zorgbuurthuis komen op deze manier wonen, zorg en de buurt samen.

Zorgbuurthuis ‘t Hageltje wordt gerealiseerd in het gebouw waar voorheen de jongensschool Adelbert was gevestigd en daarna wijkcentrum ‘t Hageltje. Na drie jaar van voorbereiding zijn we erg blij dat we positief nieuws kunnen melden, we staan aan de vooravond van de opening. De bouw van zorgbuurthuis “t Hageltje is in de eindfase beland. Zoals het er nu uitziet kunnen in februari de eerste bewoners hun intrek nemen in de appartementen.
De bouwvakkers zijn nog hard aan het werken maar we kunnen toch alle geïnteresseerden een kijkje laten nemen in de appartementen en de gemeenschappelijke ruimte. We zijn daarom erg trots dat we op 8 december aan toekomstige bewoners en buurtgenoten de appartementen en de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte kunnen laten zien. U bent van harte welkom op donderdag 8 december tussen 14 en 16 uur in Zorgbuurthuis ‘t Hageltje.

Namens de initiatiefgroep en Stichting Zorgbuurthuis ‘t Hageltje,
Ton Kemkens
Joris van Hest 
Marie Therese Janssen

 

U bent hier