h

Stop het versnipperen van zwerfafval

30 november 2022

Stop het versnipperen van zwerfafval

Foto: SP

Vorige week zijn de bermen van de N329 gemaaid en daar heeft de aannemer overduidelijk nauwelijks moeite gedaan om zwerfafval op te ruimen. Zelfs na het maaien liggen er nog grote stukken plastic. En heel veel zwerfaval is helaas versnipperd.

Zwerfafval vormt voor velen een steen des aanstoots. Nog erger wordt het wanneer zwerfafval wordt versnipperd en daardoor niet meer kan worden opgeruimd en vroeg of laat in de voedselketen of als ‘plastic soep’ in zee terecht komt.

Enkele jaren geleden heeft de wethouder openbare ruimte beloofd dat in contracten met aannemers als voorwaarde wordt opgenomen dat éérst het zwerfafval moet worden opgeruimd alvorens maaimachines mogen worden ingezet. Uit de praktijk blijkt dat hier weinig van terecht komt.
Daarom heeft de SP vragen aan de wethouder gesteld opdat er beter gehandhaafd gaat worden op de afspraken die zijn gemaakt.

 

U bent hier