h

SP zet vraagtekens bij voorgenomen sluiting Huisartsenpost in Oss

28 november 2022

SP zet vraagtekens bij voorgenomen sluiting Huisartsenpost in Oss

Foto: SP

Er ligt een voornemen om de huisartsenpost Oss per 1 maart 2023 definitief te sluiten. De afgelopen tijd heeft de SP met medewerkers en andere betrokkenen van de huisartsenzorg in Oss diverse gesprekken gevoerd. Daaruit trekt de partij de conclusie dat er geen sprake zou moeten zijn van sluiting. Een stad als Oss met bijna 100.000 inwoners heeft toch zeker een huisartsenpost nodig!

Er blijkt dat er veel verwarring is over de aanleiding voor de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost Oss. In eerste instantie werd aangegeven dat de tijdelijke sluiting op doordeweekse dagen nodig is vanwege personeelsgebrek. Daarnaast werd duidelijk dat wanneer aan mensen de vraag werd voorgelegd of ze naar Uden of Oss wilden, veel mensen aangaven naar Uden te willen.
Nu is uit contacten met personeelsleden duidelijk geworden dat er geen personeelstekorten zijn en de roosters prima gedraaid kunnen worden. Ook wordt de vraag of men naar Uden wil niet meer gesteld. Momenteel zijn er op zaterdag en zondag gemiddeld weer zo’n 50 consulten in Oss.
Dit alles heeft ertoe geleid dat het personeel zich afvraagt waarom de huisartsenpost Oss dicht moet en waarom Huisartsenpost Oost Brabant dit besluit heeft genomen.

De gemeenteraad heeft formeel geen zeggenschap over de huisartsenpost, maar de SP vindt dat er actie moet worden ondernomen om sluiting te voorkomen. De partij stelt vragen daarover aan de wethouder.

 

U bent hier