h

De SP en de gemeentebegroting

11 november 2022

De SP en de gemeentebegroting

Foto: SP

Ieder jaar wordt in november de begroting van de gemeente vastgesteld in de gemeenteraad. De begroting wordt opgesteld door de coalitiepartijen. De SP zit al heel wat jaren in de oppositie. De gemeentebegroting is dus niet de begroting die de SP graag zou willen. Daarom dient de SP bij de behandeling flink wat voorstellen in om de begroting aan te passen en om zaken toe te voegen.

Dit jaar diende de SP maar liefst 13 voorstellen in. Een belangrijk voorstel om het armoedebeleid toegankelijk te maken van mensen tot 130% van het sociaal minimum werd afgeraden door VDG-wethouder Jacco Peter Hooiveld en daarna weggestemd door de coalitiepartijen VDG, CDA, VVD, GroenLinks en door BeterOss.

De SP is een warm voorstander van het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. Er worden nu plannen gemaakt voor het plaatsen van windmolens in de Lithse polder. Door de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid vindt de SP dat geen goed idee. Er bestaat ook om allerlei andere redenen de mogelijkheid dat deze windmolens er ook niet komen. Volgens de SP dus tijd voor een plan-B voor de opwekking van duurzame energie. Helaas voelde een meerderheid van de gemeenteraad door niet voor. Ook ons voorstel om bedrijven te stimuleren meer in te zetten op energiebesparing werd verworpen.

Tot onze verrassing werden zeven van onze voorstellen wel aangenomen. Bij twee voorstellen deed het college goede toezeggingen, zoals de steun voor de Osse Stadse Boeren. Wat zijn de belangrijkste SP voorstellen die zijn aangenomen? Er wordt een gemeenschappelijke thuiszorgorganisatie opgericht. Daarmee wordt de thuiszorg efficiënter georganiseerd en met meer regie door de gemeente. Er komt een nieuwe visie voor maatschappelijke opvang met extra aandacht voor dak- en thuislozen. Het speeltuinbeleid wordt opnieuw bekeken en Oss gaat de lichtvervuiling aanpakken.

 

U bent hier