h

SP biedt bezoekers voorlichtingsavonden alternatief zonder windturbines in de Lithse polder

20 september 2022

SP biedt bezoekers voorlichtingsavonden alternatief zonder windturbines in de Lithse polder

Foto: Magda / Unsplash

Bij de komende voorlichtingsavonden over de plannen om windturbines te plaatsen in de Lithse polder zal de SP een folder aan de bezoekers uitdelen. Daarmee toont de SP aan dat een polder zonder windmolens heel goed mogelijk is.

De SP kiest niet voor het aantasten van de polder en het nemen van risico’s voor de gezondheid van de bewoners van de polder maar ook inwoners van Geffen, Lith, Maren-Kessel, Lithoijen, Ussen en de toekomstige woonwijk Amsteleind. Ook verdient het unieke weidevogelgebied bescherming.

De SP stelt voor 60% van de bedrijfsdaken te beleggen met zonnepanelen en 60 hectaren zonnnevelden aan te leggen. Daarmee voldoen we aan onze opgave voor duurzame energie. En onze plannen kunnen rekenen op draagvlak onder de bevolking. Het zou het gemeentebestuur sieren als men naar de bevolking luistert in plaats van windturbines in de polder door te drukken.

 

U bent hier