h

Geen respect voor de kiezer in Oss

30 maart 2022

Geen respect voor de kiezer in Oss

Foto: SP

VDG heeft een blokkade opgeworpen tegen de SP voor deelname in een coalitie, zonder inhoudelijk met de SP gesproken te hebben. Dit is gewoon oude machtspolitiek. De SP heeft een coalitie voorgesteld van VDG, SP en CDA. Dat doet recht aan de verkiezingsuitslag. De drie grootste partijen in Oss vormen een goede afspiegeling van de politieke verhoudingen tussen stad en de kernen en linkse, midden en rechtse politiek.  Daarmee zou de wethouders verdeling 2-2-1 worden.

Voor de afwijzing van de SP worden alleen gelegenheidsargumenten gebruikt zoals de bezwaren van de SP tegen de plannen voor een verdiept spoor en het tegen de begrotingen stemmen. Met onze verbetervoorstellen proberen we het beleid bij te sturen. Als dit niet lukt, dan is het logisch dat we als SP tegen stemmen. Verrassend in de argumentatie van VDG is dat de beoogde nieuwe coalitiepartij tegen de laatste begroting heeft gestemd en daarbij fel uithaalde naar de plannen voor een verdiept spoor. Hoe snel kan het veranderen in de politiek? De VDG wil ook niet met een verliezende partij samenwerken. Waarom sloot VDG in de vorige coalitie de SP als winnende partij buiten, maar ging wel met een verliezende partij in zee ging. Nu is voor VDG de VVD als verliezende partij welkom in nieuw college. De SP vindt dit alles geen blijk van respect voor de kiezer. Als het aan de SP ligt dan wordt er eerst over inhoud gesproken en worden niet op basis van gelegenheidsargumenten partijen vooraf uitgesloten.

Een op de vijf kiezers heeft SP gestemd, de SP is de grootste partij in de stad. De VDG negeert dit botweg. Dit is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek. De SP zal zich hoe dan ook blijven inzetten voor sociale en eerlijke politiek.

Overigens zal de SP ook in de oppositie de stem van de Ossenaren blijven. U kunt op ons blijven rekenen.

 

U bent hier