h

SP wil dat overbewoning in Oss wordt aangepakt

21 februari 2022

SP wil dat overbewoning in Oss wordt aangepakt

In de gemeenteraad van donderdag 24 februari zal de SP een motie indienen met een opdracht aan het college om overbewoning van woningen direct aan te pakken. Aanleiding is dat er steeds meer meldingen binnenkomen over overlast in diverse wijken van Oss. De SP heeft onderzoek gedaan in de Ruwaard, in de Vlashoek en de Kortoort. De conclusie is dat er niet gehandhaafd wordt op bestaande regels. 

In de bestemmingsplannen staat dat in een woning maximaal 4 niet-verwante personen mogen wonen. Ook mag een woning niet zonder vergunning verbouwd worden in aparte wooneenheden met eigen keuken en sanitair. Echter op naleving van die regels wordt niet toegezien.
Daarnaast heeft de raad op 25 november 2021 een motie aangenomen. In die motie wordt de wethouder opgedragen nieuwe regels op te stellen om zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming mogelijk te maken. Dan worden kopers van woningen verplicht zelf in de woning te gaan wonen. Tot nu toe heeft de wethouder verzuimd dit te doen, terwijl er bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten modelverordeningen klaarliggen. 
Omdat andere gemeenten dit wel voortvarend aanpakken wijken steeds meer  huisjesmelkers uit naar Oss. 
De SP doet suggesties hoe de overlast kan worden aangepakt.
Het is te gek voor woorden dat dit probleem al zo lang niet wordt aangepakt.

 

U bent hier