h

SP biedt alternatief voor windturbines

18 februari 2022

SP biedt alternatief voor windturbines

Foto: SP

De SP heeft bij herhaling met cijfers aangetoond dat er wel degelijk goede alternatieven zijn voor de geplande windturbines in de Lithse Polder. Tot nu toe wordt slechts 15% van de Osse bedrijfsdaken benut voor zonnepanelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% procent van de daken geschikt is voor zonnepanelen en daarnaast is 45% van de daken geschikt te maken.
Donderdag 17 februari werd in de Commissie Ruimte de herijking aan de orde gesteld. Deze herijking is bedoeld om te bezien of het aantal van de geplande 10 windturbines in de Lithse polder herzien moet worden. Dit college van VDG, VVD, CDA en Beter Oss blijft pleiten voor 10 windmolens in de Lithse Polder. De SP zet hier grote vraagtekens bij. Raadslid Adrie Geerts ging in verweer en rekende voor dat het ook anders kan.

Ondanks het feit dat veel bedrijven subsidie toegezegd hebben gekregen om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, is dit niet meegenomen in de herziene cijfers. Voor het jaar 2020 komt dit neer op een opbrengst die gelijk is aan de opbrengst van twee windmolens. Deze aantallen kun je doortrekken naar de jaren 2021 en 2022. Daarmee kom je uit op een opbrengst die zes windturbines kan vervangen.

De SP wil een zonneveld realiseren op ‘De Hoed’, een terrein grenzend aan een bedrijventerrein. Dit zonneveld kan 3 windturbines vervangen. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen boven parkeerplaatsen, en op geluidswallen. Bij elkaar opgeteld is dat genoeg om de Lithse polder te vrijwaren van windturbines. De gezondheid van de  bewoners van Lith en Geffen komt dan niet in het geding. En verstoring van het belangrijke weidevogelgebied blijft achterwege.

 

U bent hier