h

SP presenteert verkiezingsprogramma op bijzondere wijze

28 januari 2022

SP presenteert verkiezingsprogramma op bijzondere wijze

Foto: SP

Op vrijdagmorgen 28 januari presenteerde de SP haar programma ‘Eerlijk en Sociaal’ voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met de vertoning van een film van “de vliegende brigade” is de start van de campagne een feit. In de film crossen SP’ers van Het Wild naar Keent via alle kernen en stadjes om daar het verkiezingsprogramma te brengen. Om duidelijk te maken dat de SP oog en oor heeft voor álle Ossenaren.

Jan Zoll, lijsttrekker van lijst 1, lichtte het programma toe.
“De SP wil een sociale coalitie in Oss. We moeten beter luisteren naar de mensen en samen met hen plannen maken voor onze gemeente. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om het eigen leven in te richten. Maar niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, daar is een sociale overheid voor nodig.”
Vervolgens lichtte hij de speerpunten toe. Van alle nieuwe woningen moet  30%  sociale huurwoningen en 25% goedkope koopwoningen zijn. De woningcorporaties krijgen daarbij een grote rol om dat te verwezenlijken.
De leefomgeving moet worden beschermd, dus bescherming van natuur, milieu en bevordering van biodiversiteit. Windturbines horen niet thuis in kwetsbare gebieden als de Lithse polder of dichtbij bewoning maar op zee. De regie over energieopwekking en ook over de Thuiszorg moet in handen van de gemeente komen.
Marie-Therese Janssen, nummer 2 op de lijst, sprak over de plannen van Zorgbuurthuizen.
“In de Schadewijk komt straks het eerste Zorgbuurthuis. Maar wij willen er meer, ook in andere wijken en ook in de stadjes en kernen. We willen wonen in combinatie met zorg voor onze oudere inwoners in hun eigen wijk of dorp mogelijk maken.”
Henk van Gerven, voorzitter van de afdeling, gaf tot slot een voorbeeld waaruit blijkt dat de SP een andere weg wil inslaan.
“Het huidige college wil een verdiept spoor door Oss, Een project van 2,5 miljard euro, waar de Osse inwoners 125 miljoen aan moeten bijdragen. Niemand heeft om zo’n verdiept spoor gevraagd. Wij willen dat geld lieven besteden aan onze verenigingen, natuurontwikkeling, wijkcentra, aan sport en cultuur.”

De komende zes weken zal de SP in touw zijn om te laten zien en horen waar de partij voor staat om straks na 16 maart deel te nemen aan een eerlijke en sociale coalitie.

U bent hier