h

Bart van Kent stelt kamervragen over de Maasveren

28 januari 2022

Bart van Kent stelt kamervragen over de Maasveren

Foto: SP

SP Tweede Kamerlid Bart van Kent heeft vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het cao-conflict bij de Maasveren.

Schriftelijke vragen van het lid van Kent aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de staking van veerschippers bij de Maasveren

1. Wat vindt u ervan dat stichting de Maasveren erop aanstuurt om bij nieuwe arbeidsvoorwaardenonderhandelingen de vakbond buitenspel te zetten waardoor voor veerschippers de vrije keuze voor een werknemersvertegenwoordiging vanuit een vakbond in het geding komt?

2. Hoe kijkt u naar de ontwikkeling dat steeds meer werkgevers de vakbond aan de kant proberen te schuiven? Bent u het met de SP eens dat dit een zorgwerkkende ontwikkeling is en ziet u de noodzaak om in de grijpen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom accepteert u dat een bedrijf als Maasveren alles op alles zet om een door werknemers gekozen vertegenwoordiging aan de kant te schuiven?

3. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de veerschippers ook in het vervolg onder de vlag van de FNV kunnen onderhandelen? Gaat u contact opnemen met stichting de Maasveren om ze aan te spreken op hun gedrag? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met de veerschippers en de SP eens dat de Maasveren een essentiële verbinding zijn voor de regio? Ziet u een noodzaak om de veren in publieke handen te laten komen indien de toekomst onzeker wordt door de opstelling van de werkgever? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dit voor elkaar te krijgen?

5. Gaat u met het bestuur van Stichting de Maasveren in gesprek om hen te wijzen op het Rijksbeleid omtrent  ‘Gelijk Werk, Gelijk Loon ’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u ons hierover een voorzien van een terugkoppeling?

6. Gaat u met de betrokken gemeenten (Oss, Maasdriel en West Maas en Waal) en de provincies Noord-Brabant en Gelderland in gesprek over de continuïteit van de veren? Zo ja, op welke termijn kunt u ons hierover terugkoppelen? Zo nee, waarom niet?

7.  Gaat u met de betrokken gemeenten (Oss, Maasdriel en West Maas en Waal) en de provincies Noord-Brabant en Gelderland in gesprek over het garanderen dat de arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd? Zo ja, op welke termijn kunt u ons hierover terugkoppelen? Zo nee, waarom niet?

8. Gaat u een voorstel maken voor de samenstelling van een nationaal verenfonds zodat veerschippers niet meer in de private sector hoeven te werken en essentiële verbindingen zoals de Maasveren weer in publieke handen kunnen komen? Zo nee, waarom niet?

 

U bent hier