h

Wethouder van Orsouw weigert de gemeenteraad te informeren

8 december 2021

Wethouder van Orsouw weigert de gemeenteraad te informeren

Foto: SP

Burgemeester en wethouders hebben een informatieplicht naar de gemeente. Op 22 november 2021 heeft de fractie van de SP via de griffie het verzoek ingediend om de inzendingen van plannen voor Raadhuislaan Noord vertrouwelijk in te zien. Na lang aandringen blijft het college en/of de verantwoordelijk wethouder, weigeren om de stukken te overleggen.

Herhaaldelijk hebben de raad en de fractievoorzitters overleg gehad over de actieve en passieve informatieplicht van het college aan de gemeenteraad en individuele raadsleden. Er is meermalen geconcludeerd en afgesproken dat raadsleden altijd, al dan niet vertrouwelijk, inzage moeten krijgen in de gevraagde stukken. Naar aanleiding van eerdere vragen over de informatieplicht heeft het college op 19 oktober 2021 in haar antwoord nogmaals bevestigd dat er sprake is van een informatieplicht van het college richting de gemeenteraad. Helaas handelt het college en/of de verantwoordelijk wethouder nog steeds niet naar deze informatieplicht.

 

U bent hier