h

Ondergronds spoor in Oss: het koekoeksjong in de begroting

5 november 2021

Ondergronds spoor in Oss: het koekoeksjong in de begroting

Foto: Alp Ancel / unsplash.com

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zou de begroting voor de komende jaren geen grote nieuwe plannen moeten bevatten. In grote lijnen lijkt dit inderdaad een beleidsluwe begroting. Maar Oss wordt met deze begroting opgescheept met een koekoeksjong.

Er lopen in deze begroting twee zaken door elkaar, de spoorzone en de nieuwbouwplannen in Oss-west. Over beide plannen moet nog worden gesproken in de gemeenteraad. Er zullen eerst nog besluiten worden genomen over Oss-West. Over de Spoorzone is nog nooit een openbaar debat gevoerd. Desondanks wordt een flink deel van de programmabegroting ingeruimd over bespiegelingen over een verdiept spoor met verregaande financiële gevolgen. De nieuwbouwplannen voor onder andere Oss-West en Ravenstein kunnen op brede steun rekenen in de raad. Het zou mij niet verbazen als daar unanimiteit voor is. Grote nieuwbouwplannen brengen ook verantwoordelijkheden en financiële consequenties met zich mee voor een goede infrastructurele ontsluiting. Het bizarre is dat dit nu één op één gekoppeld is aan een verdiept spoor door heel Oss. De druk op de spoorwegovergang op de Heihoeksingel zal fors toenemen en opgelost moeten worden. De verbinding tussen de nieuwbouw in Ravenstein en het stadje moet goed zijn, maar daar wordt in voorzien in de plannen. Maar om dat te koppelen aan een verdiept of zelfs ondergronds spoor door Oss is bizar. Spoorbomen gaan dicht en weer open. Je moet even wachten, maar om daar voor 2,5 miljard euro een ondergronds spoor aan te gaan leggen is niet te verkopen. Oss zou daar “slechts” 5% aan bij moeten dragen. Maar voor de benodigde 125 miljoen euro wordt nagenoeg de volledige opbrengst van Oss-West ingezet. Het gevolg is dat de bestaande reserve mobiliteit wordt opgeheven en ondergebracht in een nieuw mobiliteitsplan. Daarmee is er de komende jaren slechts mondjesmaat geld beschikbaar voor andere, broodnodige infrastructurele investeringen.

Oss is een financiële gezonde gemeente. Daar zijn we met elkaar trots op. Maar ook in Oss klotst het geld niet tegen de plinten. We staan de komende tientallen jaren nog voor grote uitdagingen. Singel 1940-1945, uitbreiding fietsnetwerk, een theater, een nieuw golfbad, de financiële gevolgen van de energietransitie voor onze inwoners en bedrijven. De SP vindt het niet juist om in deze begroting al zo’n groot voorschot te nemen op de toekomst zonder goed en gedegen onderzoek en besluitvorming. We nemen nu formeel geen beslissing over de spoorzone, maar wel over het opzetten van een financiële reserve om verdieping van het spoor mogelijk te maken. Mijn ervaring in deze raad leert dat we met deze beslissing een eerste wending nemen in een fuik richting verdiept spoor. Dat vinden wij nu geen goed moment. Dit is het koekoeksjong dat we uit ons nest moeten duwen voordat het zelf onze toekomst opvreet.

U bent hier