h

Is de verkoop van de Geffense Plas onderhands geregeld?

5 november 2021

Is de verkoop van de Geffense Plas onderhands geregeld?

Foto: Jan Zoll

Er bereiken ons berichten dat gebroeders van Wanrooij de Geffense Plas hebben gekocht van de gemeente Oss. De SP is verbaasd en verbolgen over deze ontwikkelingen. Daarom heeft de SP vragen gesteld.

Artikel 41 vragen over verkoop Geffense Plas

Op 19 oktober heeft de SP de antwoorden ontvangen op haar vragen over de informatieplicht van het college aan de raad. Een belangrijke aanleiding was de ontwikkeling rondom de Geffense Plas. In de beantwoording van de vragen 6 t/m 9 stelt het college dat er nu aan de raad alleen toestemming wordt gevraagd voor het uitkopen van de huidige uitbater van de Geffense Plas. De toekomst van de Geffense Plas ligt nog helemaal open en plannen worden aan de gemeenteraad voor bespreking en besluitvorming voorgelegd.

Er bereiken ons berichten dat gebroeders van Wanrooij de Geffense Plas hebben gekocht van de gemeente Oss.

De SP is verbaasd en verbolgen over deze ontwikkelingen. Daarom komt de SP-fractie met de volgende vragen. Gezien de actualiteit van deze ontwikkelingen en de op handen zijnde besluitvorming op onderdelen van dit dossier op 11 november en op 9 en 16 december 2021, is een snelle en volledige beantwoording vereist.

1.    Is de Geffense Plas verkocht aan van Wanrooij?

Als vraag 1 met “Ja” is beantwoord, dan verzoek ik om de beantwoording van de volgende vragen:

2.    Waarom is de raad bij de beantwoording van de vragen van 19 oktober onjuist voorgelicht?
3.    Wanneer is koopovereenkomst gesloten?
4.    Zijn er voorwaarden aan de verkoop verbonden en zo ja, wat zijn deze voorwaarden?
5.    Wat is status van de verkoop van de Geffense Plas zonder dat daar de raad op enigerlei wijze bij is betrokken?

Als vraag 1 met “nee” is beantwoord, dan verzoek ik de volgende vragen te beantwoorden:

2.    Vindt het college het niet de hoogste tijd om de raad ruim op tijd en volledig, al dan niet vertrouwelijk, op de hoogte te stellen van de plannen rondom de Geffense Plas?
3.    Vindt het college het niet nodig om dit soort gevoelige onderwerpen niet te delen met de raad waardoor de volksvertegenwoordiging van Oss voor haar informatie volledig afhankelijk is van het geruchtencircuit?

Namens de fractie van de SP,
Jan Zoll

U bent hier