h

Geffense Plas: Natuurlijk & toegankelijk

27 november 2021

Geffense Plas: Natuurlijk & toegankelijk

Foto: Jan Zoll

Onlangs is de pachtovereenkomst van de Geffense Plas beëindigd. De Geffense Plas kan nu overgenomen worden door nieuwe beheerders. Hoog tijd om van te voren duidelijk te krijgen wat de Ossenaren wensen. De SP heeft een voorzet gedaan in het visiestuk Geffense Plas: natuurlijk en toegankelijk.

Dit stuk wordt voorgelegd aan alle raadsleden. De SP wil met de omwonenden hierover in gesprek. Daarna moeten er beheerders gezocht worden die zich kunnen vinden in de vernieuwde plannen.

De SP ziet de Geffense Plas als een multifunctionele recreatieplek waar voor eenieder toegankelijk vertier is. Een toekomstbestendig duurzaam recreatiegebied voor jong en oud met behoud van de natuur. Het terrein moet daarbij goed toegankelijk zijn voor andersvalide inwoners, daarnaast wensen we de toegang ook financieel laagdrempelig te houden. De SP vindt het daarbij belangrijk dat de Geffense plas samen met omwonenden wordt ontwikkeld. Buurtbewoners hebben vaak goede ideeën en zijn ervaringsdeskundigen als het gaat over de impact die activiteiten op de Geffense plas en omgeving hebben. In het visiestuk zet de SP haar toekomstplannen voor de Geffense Plas uiteen. De SP wil met deze kaders aangeven hoe het recreatiegebied zo goed mogelijk kan worden heringericht. Zodanig dat eenieder op zijn of haar manier kan genieten van de prachtige locatie met daarbij de benodigde voorzieningen. En niet te vergeten moderne faciliteiten die de recreanten eindelijk weer optimaal plezier bezorgen bij ‘hun’ Geffense Plas.

 

U bent hier