h

Geen tijdelijke huurcontracten voor flexwoningen

10 oktober 2021

Geen tijdelijke huurcontracten voor flexwoningen

Foto: SP

De grote vraag naar woningen, vooral van starters, vraagt om bijzondere maatregelen. De bouw van flexwoningen voorziet in de grote behoefte aan woonruimte. De SP is tegen de kortdurende huurcontracten van twee jaar en het ontbreken van een garantie op woonruimte na afloop van het huurcontract. BrabantWonen ziet dat nu ook in schrapt de kortlopende huurcontracten. Daarmee zijn de flexwoningen een goede overbrugging totdat er meer echte woningen beschikbaar komen.

Het andere probleem bij de plannen voor de flexwoningen in de Ruwaard wordt hiermee niet opgelost. Het verbaast de SP iedere keer weer dat dit college voortdurend zijn eigen weerstand weet te organiseren. Ook nu voelen de omwonenden zich niet serieus genomen. Vooral de ruimtelijke inpassing en de ontsluiting van het terrein geeft de omwonenden kopzorgen. De verkorte planprocedure beperkt de mogelijkheden voor inspraak en bezwaar voor de bewoners. Er zijn grote zorgen over de gevolgen van de te kiezen ontsluiting en over het behoud van parkachtige omgeving aan de rand van de wijk en rondom het sportterrein. De bewoners hebben er zelf goeddoordachte ideeën over. De SP vindt het belangrijk dat er goed naar deze ideeën wordt geluisterd.

 

U bent hier