h

Zijn windturbineparken nog wel mogelijk?

1 juli 2021

Zijn windturbineparken nog wel mogelijk?

Foto: SP

De gemeente Oss heeft, op de SP na, ingestemd om de Lithse polder te bestemmen voor de komst van windturbines. Nu heeft woensdag 30 juni de Raad van State een uitspraak gedaan over een windpark in Delfzijl. Het is daardoor nog maar de vraag of het mogelijk is windturbines te plaatsen in de Lithse polder.

Op 30 juni heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. De Raad van State is van mening dat voor geluid, slagschaduw en veiligheid van windturbines op grond van het Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering moet zo’n milieubeoordeling maken. Tot die tijd mogen de algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken. Provincies en gemeenten mogen wel eigen onderbouwde normen gebruiken.
Adrie Geerts, raadslid voor de SP heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W in Oss. Wat gaat de gemeente Oss nu doen?
Wellicht is het verstandig om over te stappen naar het op grote schaal plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken en het inrichten van zonnevelden in randzones bij de bedrijventerreinen. Daar heeft de SP steeds voor gepleit.

U bent hier