h

SP wil buurtpark behouden in Zeeheldenwijk - maar coalitie staat op de rem -

9 juli 2021

SP wil buurtpark behouden in Zeeheldenwijk - maar coalitie staat op de rem -

In de gemeenteraad van 8 juli is door de SP een motie ingediend: Behoud het buurtpark in de Zeeheldenwijk. De hele coalitie stemde tegen; de motie is niet aangenomen. Daarmee gaat de coalitie voorbij aan de wensen van de wijkbewoners.

Het Pivot Park gaat uitbreiden en presenteerde aan de buurt hun Masterplan. De buurt is blij dat het goed gaat met Pivot Park en heeft geen bezwaren tegen het nieuwe gebouw. Waar zij wel bezwaar tegen maken is de mogelijke uitbreiding van het Pivot Park in de toekomst ten koste van het buurtpark bij de Trompstraat in de Zeeheldenwijk. Het is een fijn buurtpark met basketbalveld en een speeltuin. Het park fungeert als groene buffer tussen het industrieterrein en de woonwijk.
Ans Broersen, raadslid van de SP, snapt niet waarom de coalitie heeft tegen gestemd. In beleidsstukken en visieverhalen wordt vaak gesproken hoe belangrijk het is dat er groen en speelgelegenheid in de wijken is. En dat inspraak van onze bewoners zo belangrijk is. Nu hebben de bewoners massaal de petitie getekend om het buurtpark voor de wijk te behouden.
Stel je eens voor dat de buurt had voorgesteld aan het Pivot Park om in de toekomst het buurtpark ten koste van het bedrijventerrein uit te breiden: de wereld was te klein geweest.
De SP zal de Zeeheldenwijk blijven steunen om hun mooie park te behouden.

U bent hier