h

SP stemt tegen windmolenpark Lithse Polder

9 juni 2021

SP stemt tegen windmolenpark Lithse Polder

Foto: Magda / Unsplash

De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd waarmee de komst van windturbines in de Lithse Polder mogelijk wordt gemaakt. De SP heeft als enige partij daar niet mee ingestemd. Coalitiepartij VDG beticht de SP van populisme. Anders dan de SP heeft VDG echter nooit met inhoudelijk argumenten duidelijk kunnen of willen maken waarom de windmolens wel nodig zijn. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering sprak SP-raadslid Adrie Geerts de aanwezige actievoerders toe.

Beste mensen,

De SP wil jullie bedanken voor jullie komst naar het gemeentehuis. Het is een goede manier om jullie zorgen duidelijk te maken. Ook de SP maakt zich zorgen. Zorgen over de gevolgen voor weidevogels, broedvogels en vleermuizen. En zorgen over de effecten van laagfrequent geluid en laagfrequente trillingen op nachtrust en volksgezondheid van onze inwoners. 

Maar de SP maakt zich óók zorgen over de klimaatverandering. De SP vindt daarom dat Oss haar verantwoordelijkheid moet nemen en aan de RES-opgave moet voldoen. Sterker nog, we moeten méér doen. We moeten veel meer aandacht besteden aan energiebesparing. Wij als burgers, maar vooral ook de bedrijven en instellingen. Zij gebruiken 80% van de elektriciteit in Oss en wanneer zij niets doen kunnen we de hele polder vol zetten met windmolens en hebben we nóg niet genoeg.

Nu terug naar de RES. De SP heeft uitgerekend dat we geen extra windmolens nodig hebben om aan de Osse RES-opgave te voldoen. Tenminste wanneer we de daken van bedrijven beter benutten en wanneer we zonnevelden aanleggen op plekken die voldoen aan de zonneladder. Gelukkig is de gemeente daar inmiddels mee bezig. De wethouder volgt steeds meer het spoor dat de SP twee jaar geleden heeft uitgezet. Wij roepen de wethouder dan ook op: maak het af en STOP MET DIE WINDMOLENS!

Stop met die windmolens omdat ze voor de Osse RES-opgave niet meer nodig zijn. Stop met die windmolens omdat ze voor de nationale RES-opgave niet meer nodig zijn. Stop met die windmolens omdat de regering inmiddels heeft gekozen voor wind op zee. En stop met die windmolens omdat we niet weten wat de schadelijke gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

 

U bent hier