h

Zijn windmolens in Lithse polder nog wel nodig?

26 mei 2021

Zijn windmolens in Lithse polder nog wel nodig?

Foto: Magda / Unsplash

De SP is van meet af aan tegen plaatsing van windturbines in de Lithse polder geweest. Donderdag 3 juni wordt in de raadsvergadering gestemd over het RES-bod. Daarin wordt de Lithse polder aangewezen als gebied waar windturbines kunnen komen. Bij de ingekomen stukken zit een opmerkelijke brief.

Het is een open brief van de NLVOW, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Daarin stelt de NLVOW dat ‘inmiddels zoveel vergunningen en subsidietoekenningen zijn afgegeven voor windmolens op land dat de 2030-doelstelling voor Wind op Land inmiddels is gerealiseerd’.

Tevens wordt gesteld dat in het kader van het Noordzee-akkoord voldoende ruimte is vrijgemaakt voor de gehele Nederlandse windambitie tot 2050 (42 GW). Verder zou volgens het PBL op de Noordzee ruimte zijn voor 79 GW opwekcapaciteit met wind, het viervoudige van de huidige elektriciteitsbehoefte.

Verder stelt de NLVOW dat de regering, ingeval extra opwekcapaciteit nodig is, kiest voor Wind op Zee omdat dit de goedkoopste vorm van duurzame energie is.

De SP ziet de NLVOW als een betrouwbare organisatie en vindt hun uitspraken opmerkelijk. Daarom heeft raadslid Adrie Geerts vragen gesteld en vraagt hij antwoord te krijgen vóór 3 juni.
Dit omdat de gemeenteraad op die datum een besluit neemt over het definitieve RES-bod en het al of niet opnemen van windmolens in de Lithse Polder in dit bod.

 

U bent hier