h

SP pleit voor een zonnepark naast de windmolens

13 april 2021

SP pleit voor een zonnepark naast de windmolens

Foto: SP

Waarschijnlijk wordt er binnenkort gestart met de bouw van 4 windturbines nabij bedrijventerrein Elzenburg-de Geer. De SP is voorstander om daar óók een zonnepark te ontwikkelen.

In de gemeenteraad van 14 december 2017 is unaniem een motie aangenomen om het windmolenpark Elzenburg-de Geer door te ontwikkelen als een Energiepark. De gemeente bezit verschillende percelen landbouwgrond binnen ‘De Hoed’, grenzend aan de percelen waar het windmolenpark gerealiseerd gaat worden. Naast de geplande windturbines kan daar een zonnepark ontwikkeld worden.
In een regiobijeenkomst van 7 april jl werd gemeld dat het combineren van wind- en zonne-energie gunstig is. Zware, dure kabels kunnen gedeeld worden. Bovendien zijn wind en zon vaak complementair. Als het hard waait, is er vaak geen zon. En andersom, bij flinke zonneschijn is er meestal weinig wind. Zo kan de capaciteit op het net optimaal benut worden.

Daarbij biedt het nieuw te vormen energiepark educatieve mogelijkheden. Leerlingen van basisscholen en middelbare scholen kunnen op één plek niet ver van het centrum van Oss, zien hoe wind en zon ons energie leveren.

Als de zienswijzen bij de Raad van State worden afgewezen kan er snel begonnen worden met de bouw van de vier windmolens. Echter over de realisatie van een zonnepark daarnaast, is het nog oorverdovend stil. Daarom heeft de SP vragen gesteld hoe het met die plannen zit. Tevens vraagt de SP of ECO en Escoss bij de plannen betrokken kunnen worden. Zo kan een gedeelte van de  opbrengsten uit het zonnepark ten goede komen aan de burgers.

 

U bent hier