h

SP pleit voor behoud van natuurlessen in Slabroek

7 april 2021

SP pleit voor behoud van natuurlessen in Slabroek

Foto: Sander Weeteling / Unsplash.com

Het college van B&W van de gemeente Oss wil stoppen met het subsidiëren van natuureducatie in Slabroek. De SP vindt dit een slecht besluit en wil dat dit teruggedraaid wordt. En daarin staat zij niet alleen.

Er is contact geweest met acht basisscholen. Zonder uitzondering willen ze graag gebruik blijven maken van de lessen in Slabroek. Ze vinden de lessen gevarieerd, leerzaam en waardevol voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Daarbij vinden ze de lessen in Slabroek van een ander soort beleving zijn dan de lessen in de Elzenhoek. Het Kabouterpad, het uitpluizen van uilenballen, de waterlessen in het Bomenpark, de lessen over bijen en wespen: ze staan hoog in het vaandel bij de leerkrachten. Een van de leerkrachten zegt: “Als Slabroek wegvalt, zou het een verschraling zijn van het natuuronderwijs.” Dat moeten we in Oss toch niet willen?

Beide natuureducatiecentra geven zelf aan dat zij aanvullend zijn op elkaar. Slabroek richt zich op bos en de Maashorst en de Elzenhoek op lessen rond de Kinderboerderij en natuur in de wijk.

Ook het IVN waarschuwt de raadsleden voor een gapend gat in natuureducatie voor de kinderen van Osse basisscholen. De IVN begeleidt excursies zowel bij Slabroek als bij de Elzenhoek. Zij hebben goed zicht op beide centra.  Als de natuurlessen in Slabroek komen te vervallen, kan de Elzenhoek dat zomaar niet oppakken. Met het stopzetten van de subsidie wordt een enorme expertise zo maar aan kant geschoven.

Daarom wil de SP dat het besluit wordt teruggedraaid en dat de lessen in het nieuwe seizoen gewoon gesubsidieerd blijven worden.  Het is van groot belang dat kinderen de natuur in het echt kunnen beleven en daarbij ook leren hoe ze met de natuur moeten omgaan. Juist in deze tijd dat klimaat en biodiversiteit hoog op de agenda staan, moeten onze kinderen de kans krijgen kennis over de natuur op te kunnen doen en vooral veel liefde voor de natuur.

De Elzenhoek geeft aan haar lessen te willen uitbreiden ook voor middelbare scholieren. En ze willen straks lessen gaan verzorgen in de uiterwaarden. Ook zij moeten hiervoor extra subsidie krijgen. Vergeet niet dat het eigenlijk allemaal heel goedkoop is. Dat komt omdat er vrijwilligers van het IVN bereid zijn excursies te leiden. En natuurlijk de vaders en moeders, opa’s en oma’s die behalve voor het vervoer ook zorgen voor de begeleiding.
Op de Osse begroting moet volgens de SP geld te vinden zijn om beide natuurcentra een boost te geven voor het nieuwe seizoen.

Dit pleidooi voor beide natuurcentra zal Ans Broersen, SP-raadslid, houden in de opiniecommissie van donderdag 8 april.

U bent hier