h

Kringloopbedrijf kan weer huisraad ophalen

16 april 2021

Kringloopbedrijf kan weer huisraad ophalen

Foto: Phillip Goldsberry / Unsplash

Op 1 januari is de nieuwe afvalinzameling gestart. Jammer genoeg bleek er een vervelende slordigheid ingeslopen te zijn. Het Kringloopbedrijf mocht niet meer alle huisraad bij de mensen thuis op komen halen. Voor een grote groep mensen is dat heel lastig. Om deze weeffout te herstellen dienden GroenLinks, SP en PvdA op 15 maart een motie in. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Hopelijk wordt de goede service die het Kringloopbedrijf voor 1 januari leverde nu weer hersteld.

U bent hier