h

Vragen bij huisvesting arbeidsmigranten in het City Hotel

2 maart 2021

Vragen bij huisvesting arbeidsmigranten in het City Hotel

Sinds de verkoop van het City Hotel aan de Raadhuislaan in Oss is er onrust over de bestemming van het pand. De nieuwe eigenaar weigert tot op heden informatie te verschaffen over het al dan niet huisvesten van arbeidsmigranten. SP-raadslid Bas van der Voort heeft daar de nodige vragen over.

De huidige eigenaar van het City Hotel is ondernemer Tom Sijpestijn. Hij is tevens eigenaar van uitzendorganisatie Flexspecialisten, dit is een uitzendbureau dat zich specifiek richt op arbeidsmigranten. In dit geval lijkt er geen scheiding te zijn tussen bed en broodwinning. De SP vindt dit – in combinatie met de slechte communicatie vanuit de ondernemer – zéér verontrustend.

Er zijn al jaren forse misstanden rondom arbeidsmigranten. Op het gebied van woon- en werkomstandigheden zijn arbeidsmigranten vaak afhankelijk van een en hetzelfde bureau. Dit bureau regelt niet alleen het werk, maar ook o.a de huisvesting en zorgverzekering. Arbeidsmigranten worden hierdoor enorm kwetsbaar, ze komen ongewild in een afhankelijkheidspositie en misstanden liggen op de loer. Dergelijke feiten komen naar voren uit het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’ van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emiel Roemer.

U bent hier