h

SP: "Maak van IBN een duurzaam en sociaal ontwikkelbedrijf"

4 maart 2021

SP: "Maak van IBN een duurzaam en sociaal ontwikkelbedrijf"

Foto: SP

SP-raadslid Jan van Kreij diende in de raadsvergadering van 4 maart, samen met CDA en D66 een motie in die moet zorgen dat IBN een duurzaam en sociaal ontwikkelbedrijf wordt, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. De motie werd met een ruime meederheid aangenomen. Alleen VDG, VVD en BeterOss stemden tegen.

De SP-fractie in de gemeenteraad van Oss heeft met deze motie het initiatief genomen om de organisatie die namens 11 gemeenten het sociaal werkbedrijf IBN aanstuurt, een nieuwe visie te laten schrijven hoe een sociaal werkbedrijf er volgens hen uit zou moeten zien.

IBN, het sociaal werkbedrijf dat in onze regio voor 11 gemeenten werkt, heeft op dit moment problemen om met de huidige financiering vanuit de participatiewet het hoofd boven water te houden.

Daarnaast is er landelijk brede discussie over de werking van de huidige participatiewet, vooral omdat er niet genoeg geld beschikbaar wordt gesteld vanuit de regering voor de uitvoering van deze wet. 
De SP en het CDA hebben recent in de 2e kamer met een initiatiefnota al het voortouw genomen om een nieuwe sociale werkvoorziening te schetsen ( ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening’).

Mede om deze landelijke schets van een nieuwe sociale werkvoorziening vanuit de dagelijkse praktijk handen en voeten te geven, heeft de Osse SP fractie samen met de fracties van CDA en D66 het gemeentebestuur van Oss opdracht gegeven:

om binnen het bestuurlijk overleg het initiatief te nemen voor het opstellen van een gewenst model van een duurzaam sociaal ontwikkelbedrijf, wat voor meerdere gemeenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk begeleidt. Bij dit model wat bij economische hoog en laag conjunctuur moet blijven functioneren, hoort een beschrijving van de gewenste beheersvorm en de benodigde financiering. Het bestuurlijk overleg doet verslag aan de deelnemende gemeenten en aan landelijke tafels zoals de Tweede Kamer, commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid, Divosa en VNG.

 

U bent hier