h

Waarom er geen windturbines moeten komen in de Lithse Polder

6 februari 2021

Waarom er geen windturbines moeten komen in de Lithse Polder

Foto: SP

Donderdag 28 januari besloot de gemeenteraad van Oss om de plaatsing van 13 windmolens in de Lithse Polder mogelijk te maken. Een omstreden besluit omdat deze windturbines grote invloed hebben op het landschap, de natuur en de gezondheid. VDG en andere partijen waren voor, alleen de SP stemde tegen.

Alle partijen zeggen zich zorgen te maken over de gevolgen. VDG heeft zelfs huis aan huis een folder uitgedeeld waarin ze aangeven zo min mogelijk windturbines te willen. Toch hebben zij en alle andere  partijen ingestemd met de voorstellen. Behalve de SP.

Ons landschap is geen industrieterrein 

Nederland is een klein, dichtbevolkt land. Inpassing van energieopwekking in dit landschap heeft grote gevolgen. Dit hoort niet thuis in de schaarse open landschappen die we nog hebben, te midden van de bewoners, maar op industrieterreinen en liever nog op zee. De grote windturbines op land zorgen voor veel onrust zoals verstoring van het landschap, slagschaduw, verstoring van weidevogels en gezondheidsklachten die ontstaan door het onhoorbare geluid dat de turbines produceren. Vooral dit laagfrequente geluid zorgt voor stress en lichamelijke klachten.

Verouderde cijfers

SP-raadslid Adrie Geerts bewees met de meest recente cijfers over de opbrengsten van zonnepanelen en al geplande windturbines dat  extra windturbines in de Lithse Polder niet nodig zijn voor de Osse taak voor duurzame energie. Keer op keer presenteerde de SP haar berekeningen in de discussie in de gemeenteraad. Keer op keer gingen de andere partijen er niet op in. Keer op keer gaf CDA-wethouder van der Schoot aan dat hij uitgaat van het “eerlijke verhaal”. Maar na lang aandringen kwam het hoge woord eruit: de gemeente gaat bij de berekeningen uit van verouderde cijfers. De meest recente laten zien dat turbines en zonnepanelen hogere opbrengsten geven dan waarmee de gemeente rekent.

Geld

De projectontwikkelaars harken geld binnen met onze subsidies. Zij de lusten, de bevolking de lasten

Alle bewoners betalen via een opslag op hun energierekening mee aan duurzame energieopwekking. Wie betaalt, bepaalt. De inwoners moeten zeggenschap krijgen bij zulke plannen en kunnen profiteren van de opbrengsten voor bijvoorbeeld woningisolatie en overschakelen op elektrisch koken. Voor velen is dat nu onbetaalbaar.  

Referendum

Al in 2018 heeft de SP gepleit om bij zo’n ingrijpende beslissing als plaatsing van windturbines de mening van de bewoners te vragen. Daar heeft de SP in de raadsvergadering van 28 januari weer op aangedrongen. Alle andere partijen veegden dit voorstel voor een referendum van tafel. 

De SP in Oss zal zich blijven inzetten om plaatsing van windturbines in onze polders te voorkomen.

 

U bent hier