h

SP: extra ondersteuning ondernemers

27 februari 2021

SP: extra ondersteuning ondernemers

Foto: SP

De SP vindt het belangrijk om ondernemers goed te ondersteunen en vindt dat de gemeente Oss hier een extra rol in zou kunnen pakken. Zo kan de gemeente Oss ondernemers extra ondersteunen, adviseren en begeleiden. Andere steden gingen al voor.

Door de voortslepende corona crisis verkeren veel Osse Ondernemers in zwaar weer, een groot gedeelte van de ondernemers heeft al meer dan een jaar te maken met inkomstenderving en hebben daarbij niet of nauwelijks uitzicht op verbetering. Sommige ondernemers zien geen andere uitweg dan het beëindigen van hun bedrijfsactiviteiten. Dit is allereerst een persoonlijk drama maar het heeft ook negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Leegstaande winkels dragen daarnaast niet bij aan de aantrekkelijkheid van het Osse straatbeeld. De SP maakt zich zorgen over de positie van ondernemers en de maatschappelijke gevolgen.

De gemeente Den Bosch heeft een afdeling eerste hulp bij geldzaken. Deze afdeling heeft nu een speciaal loket geopend voor Bossche ondernemers. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen. De gemeente adviseert ondernemers en biedt (maatwerk)ondersteuning. Er wordt met verschillende partijen samengewerkt zoals Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) en de organisatie Over Rood. Het initiatief stelt ondernemers in staat om in een vroeg stadium aan te kloppen voor hulp en advies, daarmee wordt de kans op het doorstaan van de crisis vergroot.

Om dit ook in Oss mogelijk te maken heeft  Luuk de Boer, fractielid van de SP, hierover vragen aan het college gesteld.

 

U bent hier