h

SP: Geen windmolens nodig om aan de Osse energie-opgave te voldoen

27 januari 2021

SP: Geen windmolens nodig om aan de Osse energie-opgave te voldoen

Foto: SP

De windmolenplannen van de gemeente Oss zorgen voor veel beroering. Vooral bij de inwoners van Geffen en de voormalige gemeente Lith. Maar ook in de stad maken mensen zich zorgen. Volgens wethouder Van der Schoot zijn windmolens in de Geffense en Lithse polder noodzakelijk om aan de verplichtingen te voldoen die voortkomen uit het klimaatakkoord. De Osse SP betwijfelt dat en heeft uitgerekend dat ook met extra zonnepanelen aan de verplichtingen kan worden voldaan.

Volgens de berekeningen van de SP moet dan wel 40% van de daken van bedrijven wordt belegd met zonnepanelen. En verder moet er ten noorden van bedrijventerrein De Geer een energiepark komen. En moeten braakliggende terreinen, zoals bij de zuivering in Oijen, bij de Gasunie in Overlangel en op de voormalige vuilstort in Oss worden belegd met zonnepanelen. Omdat het gaat om terreinen en daken die niet van de gemeente zijn vergt dit wél een actieve houding van het Osse gemeentebestuur. En vooral een doelgerichte samenwerking tussen de gemeente en de Osse bedrijven.
De SP hoopt op steun van de andere politieke partijen in Oss en zal donderdag een voorstel indienen om pas op de plaats te maken met windmolens en actief aan de slag te gaan met zonnepanelen.

U bent hier