h

Joep Kemkens over “duurzame energie”

12 januari 2021

Joep Kemkens over “duurzame energie”

Foto: SP

Als eigenaar van Kemkens is hij goed thuis in duurzame energie. Tevens is hij voorzitter van de Osse Industriële Kring waar de energietransitie ook zeker op de agenda staat.

Merk je in de dagelijkse praktijk via jouw bedrijf dat de energietransitie leeft? De particulier wil wel, maar is realistisch. Sommigen verduurzamen vanuit een ideologische insteek, maar de meeste mensen bekijken het ook zakelijk. De vraag die dan speelt is: wat zijn de terugverdientijden? Die zijn prima op het gebied van bijvoorbeeld isolatie. Dat is ook het belangrijkste: zorg eerst dat je minder energiebehoefte hebt. Zonnepanelen hebben ook een prima terugverdientijd, mits het huis geschikt is. Helemaal afstappen van aardgas is voor bestaande woningen nog duur en daarom zien veel mensen daarvan af.

De betaalbaarheid speelt dus een doorslaggevende rol? Wie het kan betalen, verduurzaamt zijn huis, wie het niet kan, heeft hulp nodig. Bij de woningcorporaties kunnen relatief snel grote slagen gemaakt worden. Ik zou ervoor willen pleiten dat zij in staat gesteld worden om te verduurzamen, bijvoorbeeld door de verhuurhuurdersheffing terug te draaien en hen dat geld in verduurzamen van de woningen te laten steken.

Zie je een verandering in houding ten opzichte van duurzame energie? Ja, de laatste 10 jaar is de aandacht voor isoleren en zonne-energie goed op gang gekomen en de afgelopen 5 jaar is deze ontwikkeling zelfs versneld. Interesse voor verdere verduurzaming is er ook, bijvoorbeeld voor de hybride warmtepomp, maar daarvan is de terugverdientijd nog niet gunstig genoeg. Dat gaat nog veranderen. Bij bedrijven die een vervangings- of verbouwmoment hebben, zie je dat ze kiezen voor een duurzame oplossing.

Zie je een rol weggelegd voor het bedrijfsleven in de energietransitie? Het is altijd een discussie of bedrijven wel voldoende investeren, maar ik zie, althans in Oss, dat ondernemers gemotiveerd zijn om over te gaan op duurzame energie. Bedrijven kiezen niet alleen wegens besparing voor duurzaam, maar ze vinden het ook bij hun maatschappelijke rol horen, ook naar hun werknemers toe. Er komen steeds meer bedrijven met zonnepanelen en warmtepompen. In Oss wordt er verantwoordelijkheid genomen – niet alleen in woorden, maar ook in daden. Kijk je naar de landelijke industrie dan moet er, denk ik, meer actie ondernomen worden. Richting de zware industrie zal de overheid toch sturender moeten verplichten tot verduurzaming. Anders gaat dit niet snel genoeg. Het is naïef om te denken dat de grote vervuilers in de markt dit op korte termijn zelf willen of kunnen realiseren.

Hoe zie jij de toekomst van de energietransitie? Alleen met zonnepanelen op daken of een paar extra windmolens komen we er niet. Daar is consensus over in de wetenschap. We moeten ons niet de vraag stellen wat we moeten doen, maar we moeten alles doen wat kan. Het moet veel sneller, de urgentie is te hoog. Een combinatie van duurzame energieopwekking is dan ook goed: zon en wind – en dat laatste zie ik op zee beter zitten dan op land. Persoonlijk ben ik ook van mening dat we niet zonder kernenergie kunnen. De energiebehoefte zal in de toekomst alleen maar toenemen met bijvoorbeeld meer elektrische auto’s. En de warmtepomp werkt ook op elektriciteit. Maar we moeten het stap voor stap doen en op basis van maatregelen waar we geen spijt van krijgen, dat geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 

U bent hier