h

SP: voorlopig geen extra windmolens nodig

3 december 2020

SP: voorlopig geen extra windmolens nodig

Foto: SP

Al jaren wordt in Oss gediscussieerd over de noodzaak van windmolens in de Lithse en Geffense polder. Voorstanders zeggen dat windmolens noodzakelijk zijn om aan de klimaatopgave te voldoen. Tegenstanders zeggen dat ze schadelijk zijn voor de weidevogels, een bedreiging voor de volksgezondheid en funest voor het landschap. Raadslid Adrie Geerts van de SP is aan het rekenen geslagen en komt tot de conclusie dat de windmolens niet nodig zijn om aan de Osse verplichtingen richting het Rijk te voldoen.

Die verplichting is om te zorgen dat uiterlijk in 2030 een hoeveelheid groene stroom van 0,93 Petajoule aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Ofwel 258 miljoen kilowattuur.

De sleutel voor de oplossing van de SP ligt op de daken van de grote bedrijven. Veel Osse ondernemers zijn daar al mee bezig, mede dank zij de subsidie die het Rijk beschikbaar stelt om de bedrijfsdaken vol te leggen met zonnepanelen. Aan Osse ondernemers is hiervoor inmiddels al 86 miljoen euro subsidie toegezegd. Hiervan is inmiddels al 20 miljoen uitgekeerd. De rest zit nog in de pijplijn. De gemeente Oss zou die bedrijven moeten stimuleren hun plan om zonnepanelen op het dak te leggen ook daadwerkelijk uit te voeren. Het levert niet alleen milieuwinst op; ze worden er ook nog financieel wijzer van. 

Adrie Geerts kijkt in zijn berekeningen alleen naar de daken die groter zijn dan 1000 vierkante meter. In Oss kom je dan op 280 hectare bedrijfsdak. Ga je daarvan 40% volleggen met zonnepanelen, dan levert dat 0,38 Petajoule groene stroom. De vier windmolens die ten noorden van industrieterrein De Geer worden gebouwd produceren samen 0,21 Petajoule. Eronder zou een zonneveld kunnen komen van 40 hectare. Dat levert 0,14 Petajoule op. Zonnepark De Mun gaat 0,02 Petajoule leveren. De rest kan volgens de SP worden opgewekt door zonnepanelen te leggen op allerlei onbenutte terreinen, zoals stortplaatsen, geluidsschermen en grond die onbebouwd moet blijven. En verder door grote parkeerplaatsen te overdekken met zonnepanelen.

Door slim in te zetten op bedrijfsdaken, onbenutte terreinen, parkeerdaken en een enkel zonneveld op landbouwgrond voldoet Oss tot 2030 aan zijn verplichtingen en ontstaat tijd om rustig te onderzoeken hoe het zit met de gezondheidsrisico’s van windmolens en met de effecten op weidevogels en vleermuizen.

 

U bent hier