h

Geen windenergiepark in Lithse polder

15 december 2020

Geen windenergiepark in Lithse polder

Foto: SP

Alette Samuels en Anneliek Keurentjes wonen in dezelfde straat in Lith met uitzicht op de polder, in een mooi, oud gebied op een terp waar ooit een kerkpad liep. In dit interview lichten zij hun visie op het scenario van een windenergiepark in de Lithse polder toe.

Wat is jullie rol binnen het behouden van de Lithse polder?

Toen wij hoorden van de plannen van de gemeente Oss om hier een windenergiepark te plaatsen, hebben wij ‘Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving’ opgericht. Wij willen mensen goed informeren over de plannen, de consequenties en de alternatieven. Daaruit is de actiegroep ‘Behoud Lithse Polder’ voortgekomen. We hebben goede contacten met groepen uit Lith, Lithoijen en Geffen.

Wat zijn jullie drijfveren?

Wij zijn tegen windturbines in de polder, omdat ze overlast veroorzaken. Ze maken lawaai, terwijl het hier zo heerlijk stil kan zijn. ’s Nachts is het hier pikdonker, dat zal verstoord worden door hun licht. Overdag is er de constante beweging. Vogels sterven. Het landschap wordt onaantrekkelijk. En het ergste is: windmolens zijn helemaal niet duurzaam, want na 15 jaar blijft er een heleboel afval van over. En wat denk je van de sporen onder de grond? Wat doet het met de grondwaterstroming? Ze vervuilen boven en onder de grond!

Hoe denkt de bevolking in de dorpen erover?

Er heersen heel veel emoties. Een groot deel van de bevolking is tégen. Sommigen zijn ideologisch vóór, anderen omdat hun familie in het collectief zit. Maar er zijn ook mensen die niet goed op de hoogte of onverschillig zijn.

Leidt dit tot tegenstellingen in de gemeenschap?

Het ligt heel gevoelig en leidt tot verdeeldheid tussen vrienden, familieleden en binnen de gemeenschap en dat terwijl je in een dorp zo veel samendoet. Het maakt veel kapot en het onderwerp wordt dan ook vaak verzwegen. Met een handtekeningenactie durfde niet iedereen te tekenen, maar de digitale petitie kan ook anoniem getekend worden: (https://www.lithsepolder.nl/).

Is jullie houding niet gewoon ‘Not In My Backyard’-gedrag?

Nee, de overlast is niet zomaar overlast, want er is nog veel onbekend over wat het voor de gezondheid betekent. Dat gun je niemand. Ook zien we windmolens sowieso niet zitten in een windluw gebied, omdat ze dan niet rendabel zijn. Ze wekken geld op, geen stroom. Het is geen duurzame oplossing. En trouwens ook geen fair trade oplossing, kijk maar naar de winning van de benodigde grondstoffen.

Wat voor oplossingen hebben jullie dan?

Inzetten op besparing – daar is nog veel te winnen – en op energieneutraal bouwen – dat kan meer gepromoot worden. Zonnepanelen op daken of in gebieden die uit het zicht liggen. Een mooi voorbeeld zijn de waterzuiveringsinstallaties van Aa en Maas. En misschien is kernenergie nog wel een oplossing, dat wordt steeds verder ontwikkeld.

Wat vinden jullie van in gemeentelijk beheer ontwikkelen van energie?

Ja, een soort Nutsbedrijf is zeker een goed idee. De marktwerking werkt niet. Nu willen grondeigenaren nog snel subsidie binnenhalen en wordt er hard tegen hard gespeeld.

 

U bent hier