h

SP op de bres voor mensen met de smalle beurs, de natuur en BOA’s

12 november 2020

SP op de bres voor mensen met de smalle beurs, de natuur en BOA’s

Foto: SP

Donderdag 12 november wordt in de gemeenteraad beslist over de begroting voor het jaar 2021. De SP dient verschillende moties met voorstellen tot verbetering.

Van 120% naar 130%
In Oss kunnen mensen die tot 120% van de bijstandsnorm verdienen een beroep doen op extra financiële middelen. De SP wil dit ophogen tot 130%. In deze coronatijd komen juist de huishoudens met de laagste inkomens klem te zitten. Door dit gebaar kunnen we enkele honderden gezinnen iets meer lucht geven.

De Maashorst
Oss dreigt zich gedeeltelijk terug te trekken uit het bestuur van de Maashorst. Voor de SP is dit onbestaanbaar. De Maashorst ontwikkelt zich nu als een robuust natuurgebied, waar  recreanten en toeristen volop van kunnen genieten. Ook ondernemers aan de randen van de Maashorst profiteren van de nieuwe ontwikkelingen. Kinderen uit Oss bezoeken regelmatig Slabroek. Maar de Maashorst is nog niet af. Er is nog een probleem van verdroging en verzuring. Er is nog behoefte aan meer fiets- en wandelpaden. Daarom wil de SP zich zeker niet terugtrekken maar juist met volle bak ertegenaan om dit prachtige natuurgebied nog sterker te maken.

300 euro bonus
De SP pleit ervoor dat de BOA’s in Oss eenmalig een extra bonus krijgen van 300 euro. Politiemedewerkers in heel Nederland krijgen deze bonus van het rijk. De coronamaatregelen hebben veel gevergd van onze toezichthouders. Steeds weer opnieuw moesten wisselende maatregelen worden gehandhaafd. Daarom ook voor de BOA’s deze extra waardering!

U bent hier