h

Osse coalitie laat Maashorst vallen

17 september 2020

Osse coalitie laat Maashorst vallen

Foto: SP

Onder het mom van de keuze van een nieuw besturingsmodel voor de Maashorst wordt een succesvol regionaal samenwerkingsproject om zeep geholpen. De Osse coalitie onder aanvoering van wethouder van de Schoot blijkt daarin een  doorslaggevende rol te spelen.

Het is alweer 20 jaar geleden dat vanuit Oss en Bernheze het initiatief werd genomen om samen met Landerd en Uden de Maashorst te ontwikkelen tot een sprekend regionaal natuurgebied waarin natuurlijke processen leidend zijn en alle ruimte aan de recreatie wordt geboden met respect voor de natuur. Voor de natuur gaat het om het sluiten van de voedselkringloop, de waterkringloop en structuurversterking door begrazing. Naaldbos wordt loofbos en het dood hout blijft liggen. Inliggende landbouwgrond wordt aangekocht zodat ontwatering en beregening kan stoppen. Grote grazers, wisent Oeroskoeien en Exmoor pony’s zorgen voor een gevarieerd landschap.

Voor de recreatie worden er wandelroutes, ruiterroutes, fietsroutes en mountainbikeroutes uitgezet en bij de recreatieve knooppunten zijn er voorzieningen gerealiseerd zoals, natuurspeelbossen en natuurcampings. Om een gebied van voldoende omvang te krijgen, waarin gezonde kuddes grote grazers zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten, is de Maashorst verbonden met Herperduin door de aanleg van twee wildviaducten, begeleid met fietspaden.

De  onderlinge samenwerking van de 4 gemeenten met Staatsbosheer en Waterschap de Maaskant heeft de aandacht van de provincie en het Rijk getrokken. De gezamenlijke visie op de toekomst van de Maashorst sprak tot de verbeelding. Het heeft geresulteerd in enkele tientallen miljoenen euro’s subsidie voor de ontwikkeling van de natuur, het landschap en de recreatie. Toeristen komen van heinde en ver om dit unieke natuurgebied te bezoeken. Het bereikte resultaat is ook National Geographic en Vroege Vogels niet ontgaan.

Toen de subsidies eenmaal binnen waren is er vooral onder invloed van de Osse CDA wethouder van de Schoot, met de hete adem van VDG in de nek, een andere wind gaan waaien. Oss toonde zich een meester in het bedienen van de rem op de verdere ontwikkeling van het gebied. Met de lange termijnvisie werd de hand gelicht. Er zou zelfs sprake zijn van een Oss model, wat erop neerkomt dat de Osse coalitie de natuur op Herperduin vooral ziet als een groen decor om te recreëren en waaraan de natuur zich moet aanpassen.

Om de boel glad te strijken is er voor meer dan 100.000 euro een dure manager aangetrokken.  De kogel is door de kerk. Naar buiten toe is de verklaring dat de Maashorst toe was aan een nieuwe organisatiestructuur. De werkelijkheid is dat Uden en Landerd het gerem van Oss beu waren en de zaak naar zich toegetrokken hebben. Bernheze zag en keek er naar en Oss trekt zich terug achter de duur aangelegde wildviaducten. Het succesvolle gezamenlijke toekomstbeeld kan naar de schroothoop.

Ik heb er geen andere woorden voor dan schandelijk misbruik van subsidies, incompetentie om regionaal samen te werken, besturen vanuit de onderbuik zonder duidelijke koers. Waar visie en passie ontbreken regeren kortzichtigheid en eigenbelang.

Krijgen de grote grazers op Herperduin nu ook oogkleppen op?

 

U bent hier